Romà de la Calle

Catedràtic de Filosofia. Director de l’Institut Universitari de Creativitat i Innovació Educativa de la Universitat de València.

Si se’ns invitara a descriure resumidament –només amb unes quantes notes– la personalitat artística del pintor valencià Uiso Alemany (València, 1941), ens inclinaríem a

0