Samia Chrii
Unitat d’investigació G-Eau del Centre de Cooperació Internacional de Recerca Agronòmica per al Desenvolupament (CIRAD) de França; Institut Nacional d’Investigació en Enginyeria Rural, Aigua i Boscos, i Institut Nacional d’Agronomia de Tunísia.
Bsissi

Bsissi és un cas únic de control de l’ús de les aigües subterrànies per part dels agricultors en el nord d’Àfrica
0