J .C. Tatjer

Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi, Universitat de Barcelona.

Els sistemes dinàmics dissipatius perden energia contínuament i açò determina el seu destí dintre del sistema en què existeixen. Els anomenats «atractors estranys» hi juguen un paper rellevant.

0