Xavier Querol

Professor d’Investigació del CSIC i director del grup EGAR (IDAEA-CSIC). Ha estat assessor de la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut sobre la qualitat de l’aire. Va rebre en 2013 el Premi Rei Jaume I a la Protecció del Medi Ambient i el Premio Nacional de Investigación en 2020.

En contaminació atmosfèrica hi ha tres grans problemes que estan evolucionant de manera molt diferent: el canvi climàtic, la qualitat de l’aire als interiors i la qualitat de l’aire urbà.
0