120-77

Plof!

En referència a la suposada profecia apocalíptica maia, un amic meu em va preguntar: «Bé, després d’aquest nou fiasco, quina és la següent fi del món que hi ha programada?» En Internet abunden les llistes que recopilen les distintes prediccions que s’han anat fent sobre

0