Museo Instituto Xelmírez I Galícia

L’estudi i la recuperació del patrimoni historicocientífic a Galícia

Des de 1987, el Grupo Interdisciplinar das Ciencias e das Técnicas ha realitzat una important tasca per a recueprar el patrimoni científic de Galícia.

0