Adrián Ruiz Rocamora
Enginyer forestal. Treballa com a consultor ambiental realitzant estudis sobre diferents aspectes de la flora i la fauna. Destaquen els seus estudis sobre el pinsà trompeter de la regió de Múrcia. És membre de la Sociedad de Estudios Biológicos Iberoafricanos (Múrcia).
riu Muluia

Encara avui, el Muluia manté en bona part de la seua conca baixa un acceptable estat de conservació pel que fa a la qualitat de les aigües, la vegetació i les comunitats animals.

0