Trino Ferrández Verdú
Doctor en Biologia, fundador de la Societat d'Estudis Biològics Iberoafricans i autor del llibre Sapiens (Atlantis, 2012).

Els autors es pregunten si la pèssima gestió de la pandèmia és un tema conjuntural o deriva de la mateixa naturalesa humana que ens fa confiar en un desenllaç feliç, encara que les dades ens suggerisquen el contrari.
0
riu Muluia

Encara avui, el Muluia manté en bona part de la seua conca baixa un acceptable estat de conservació pel que fa a la qualitat de les aigües, la vegetació i les comunitats animals.

0