Christian Ingrao
Director de recerca del CNRS en l'Institut d'Història del Temps Present (CNRS - Universitat de París 8), França. És especialista en història del naizsme i de la violència de guerra. És autor, entre altres obres, de Creer y destruir. Los intelectuales en la máquina de guerra de las SS (Acantilado, 2017) i de La promesse de l'Est: Espérance nazie et génocide (1939-1943) (Seuil, 2016).

El nacionalsocialisme va arribar al poder adoptant l’estratègia electoral d’un partit de masses, però amb el suport d’elits extraordinàriament ben formades.
0