Carlos Hernández Sacristán

Departament de Teoria dels Llenguatges, Universitat de València.

persones conversant

Mostrem les causes de les patologies del llenguatge, les seues bases biològiques i una breu evolució històrica del desenvolupament de les investigacions.

0