José Maria Tormos Muñoz

Institut de Bioenginyeria, Universitat Miguel Hernández, Alacant i Laboratori d’Estimulació Magnética Transcranial, Departament de Neurologia, Beth Israel Deaconess Medical Center, Universitat de Harvard, Boston (Estats Units).

persones conversant

Mostrem les causes de les patologies del llenguatge, les seues bases biològiques i una breu evolució històrica del desenvolupament de les investigacions.

0