David Pino González

Doctor en Ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor i investigador en el Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). Investigador principal de diversos projectes de recerca.

Rarament la pseudociència tracta el tema de la formació dels deixants que de vegades els avions tracen al cel. Generalment aquests deixants han estat en el punt de mira de teories de la conspiració més que no de la pseudociència en si mateixa.

0