Eduardo Cassiraga
Grup d’Hidrogeologia de l’Institut d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València.
El riu Xúquer

L'aqüífer de la Manxa Oriental va impulsar la proliferació de pous i la posada en regadiu de terrenys improductius. Però les aigües subterrànies són un recurs renovable, no infinit.
0