Juan José Gómez-Alday
Grup d’Hidrogeologia de la Universitat de Castella-la Manxa.
El riu Xúquer

L'aqüífer de la Manxa Oriental va impulsar la proliferació de pous i la posada en regadiu de terrenys improductius. Però les aigües subterrànies són un recurs renovable, no infinit.
0