Elisa García-Prósper
Doctora en Arquelogia per la Universitat de València, especialista universitària en atropologia forense per la Universitat Complutense de Madrid i investigadora del Grup Paleolab®, equip multidisciplinari dedicat a l'estudi bioantropològic de restes humanes arquològiques, l'antropologia forense dels drets humans i la difusió i divulgació científica (Espanya). Correu: [email protected]

La necròpoli romana del carrer de Quart de València és el cementeri més antic conegut de la ciutat. A partir de la seua anàlisi arqueològica i bioantropològica, s’aborden diverses problemàtiques desconegudes fins fa molt poc temps: costums funeraris, estratificació social, paleodemografia, qualitat de vida i malalties, alimentació o economia.
0
ciència i memòria històrica Alex Frances

Aquest monogràfic ofereix una visió pluridisciplinària d’una memòria històrica diversa, analitzada des de prismes científics diferents però alhora complementaris, per a donar llum i valor probatori a fets heterogenis a partir dels vestigis biològics del passat.
0