F. Lillo

Dipartimento di Fisica e Tecnologie Relative, Università di Palermo, Itàlia.

Modelatge econofísic de mercats financers

A finals dels noranta, un grup de físics van proposar analitzar els mercats financers i els sistemes socials amb ferramentes i mètodes propis de la física teòrica i la física estadística.

0