Jean-Daniel Rinaudo
Unitat de investigació G-Eau de l’Oficina de Recerques Geològiques i Mineres de França.
pou a Bekaa

El 2014, la Universitat Americana de Beirut va posar en marxa un projecte participatiu de control de la qualitat de les aigües subterrànies.

0