Carles Sanchis Ibor
Investigador del Centre Valencià d’Estudis sobre el Reg de la Universitat Politècnica de València i professor associat del Departament de Geografia de la Universitat de València.
Riu Vinalopo

El riu és el resultat d’un procés de construcció cultural, com apunten els autors d'aquest llibre. Una peça clau d’aquesta història és el nom del riu, que no va ser únic fins al segle XIX. Abans cada tram rebia un nom diferent.

0
pou a Bekaa

El 2014, la Universitat Americana de Beirut va posar en marxa un projecte participatiu de control de la qualitat de les aigües subterrànies.

0
aigua subterrania

No hi ha principis universals que puguen aplicar-se a la gestió de l’aigua subterrània, tot i que hi ha un consens científic ample a reclamar més transparència.
0
Nana Kofi Acquah

Carles Sanchis Ibor coordina el número 117 de la revista Mètode, què aborda la concepció productivista de l'aigua que ha portat a menysprear el seu valor patrimonial en termes culturals i ambientals al llarg del segle XX.
0

Aquest assaig esgrana els enfrontaments de les comunitats de regants amb l’enginyeria de camins, que governava les confederacions hidro­gràfiques, i els falangistes, que dirigien l’Organització Sindical Espanyola.

0

Probablement des de la seua creació, els regadius de la façana mediterrània peninsular no han experimentat un canvi tecnològic de tant d’abast i tantes implica­cions com el que s’ha esdevingut en els darrers trenta anys de resultes de la introducció del reg per degoteig.
0

 Teodoro Estrela, cap de l’Oficina de Planificació Hidrològica de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, al seu despatx a la Confederació

0
Rolf Tarrach

 Foto: M. Lorenzo  Rolf Tarrach (València 1948) és catedràtic de física a la Universitat de Barcelona. Un dia va acceptar la crida de Bricall per

0

Vicenç M. Rosselló i Verger començà a recórrer el litoral a les

0
José Sanleón. Flotó de Llebeig, 2005.

Ara fa un segle, Alfons XIII va signar una breu llei per regular la cessió de l’Albufera a l’Ajuntament de València. Enguany, el consistori

0