Manuel Boix i Chornet

Investigador postdoctoral al Centro Nacional de In­ves­ti­gaciones Oncológicas (CNIO), Madrid.

Robin Dunbar

Robin Dunbar és considerat un gran divulgador i, en aquest sentit, sempre ha mostrat preocupació per temes com la percepció social de la ciència i per la manera d’ensenyar-la.
0
Gerardo Delgado

[caption id="attachment_13373" align="alignleft" width="145"] Foto: J. Navarro[/caption] Gerardo Delgado és president de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) des de l’any 1997 i professor

0