Mar Ortega Reig

Doctora enginyera agrònoma. Gestora de projectes a l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València. Professora associada del Departament d’Economia i Ciències Socials de la Universitat Politècnica de València.

Probablement des de la seua creació, els regadius de la façana mediterrània peninsular no han experimentat un canvi tecnològic de tant d’abast i tantes implica­cions com el que s’ha esdevingut en els darrers trenta anys de resultes de la introducció del reg per degoteig.
0