Marta García Mollá

Doctora enginyera agrònoma. Professora titular del Departament d’Economia i Ciències Socials de la Universitat Politècnica de València. Membre del Centre Valencià d’Estudis sobre el Reg de la Universitat Politècnica de València.

Probablement des de la seua creació, els regadius de la façana mediterrània peninsular no han experimentat un canvi tecnològic de tant d’abast i tantes implica­cions com el que s’ha esdevingut en els darrers trenta anys de resultes de la introducció del reg per degoteig.
0