Marta García Mollà
Professora titular del Departament d’Economia i Ciències Socials i investigadora del Centre Valencià d’Estudis sobre el Reg de la Universitat Politècnica de València.
aigua subterrania

No hi ha principis universals que puguen aplicar-se a la gestió de l’aigua subterrània, tot i que hi ha un consens científic ample a reclamar més transparència.
0

Probablement des de la seua creació, els regadius de la façana mediterrània peninsular no han experimentat un canvi tecnològic de tant d’abast i tantes implica­cions com el que s’ha esdevingut en els darrers trenta anys de resultes de la introducció del reg per degoteig.
0