Marcela Jabbaz

Professora ajudant doctora de la Universitat de Valèn­cia (Espanya). Ha estat investigadora del Consell Nacional d’Investigacions Científiques i Tecnològiques de l’Argentina i directora del Centre d’Estudis Organitzacionals de la Universitat de Buenos Aires. Els seus temes actuals de recerca són gènere i ciència, metodologia de les ciències socials, socio­logia de les organitzacions i polítiques públiques.

Jornada Bretxes de Gènere. València, 23 de maig del 2016.

La institucionalització de polítiques d’igualtat en el camp científic, tant en el marc general com en l’europeu, hauria d’afavorir el progrés cap a la igualtat

0