Miquel Francés 4POSTS

Departament de Teoria dels Llenguatges, Universitat de València.

David Attenborough va nàixer a Londres el 1926. Eren els temps en què Robert Flaherty havia aconseguit consolidar el gènere documental com a mitjà

0