Núria Garro

Institut de Ciència dels Materials, Universitat de València.

114-68

Estudis i sondejos realitzats en uns quants països europeus i als Estats Units mostren una preocupant incultura científica

0
«¿Existe Dios?», de Victor J. Stenger

[caption id="attachment_3338" align="alignleft" width="192"] ¿Existe Dios? El gran enigma. Victor J. Stenger. Ediciones Robinbook S.L. Barcelona, 2008. 286 págines.[/caption] Pot la ciència estudiar l’existència –o

0