Pilar Casado

Departament de Psicobiologia. Universidad Complutense de Madrid.

Revisem les darreres aportacions de les teories de la cognició corporitzada, que ens acosten a una nova visió de la cognició humana.
0
113-67

Som vertaderament lliures o la llibertat de què presumim no és més que una il·lusió? Hi

0