Rafael Crespo 1POSTS

Facultat de Matemàtiques, Universitat de València.

   Foto: M. Lorenzo Thomas F. Banchoff, professor de la Brown University, és un eminent matemàtic que ha desenvolupat la

0