Verònica Roselló

Periodista, Barcelona.

Celdoni Fonoll

D’un encàrrec inicial de només cinquanta poemes d’ocells (Veus d’ocells, Lynx Edicions, 2000), les crea­cions de Celdoni Fonoll han crescut com els bolets fins a arribar a ser-ne sis-centes arreplegades en dotze llibres.
0
12-53

© A. Ponce «Primer pensava que no feia art, que només feia coses». Així defineix Paco Castelló (L’Alcúdia, 1954) la seua labor artística. Recentment, l’aula

0
Ramon Folch

© A. Ponce El canvi climàtic és avui dia un tema ben de moda a causa del ressò que n’han donat els mitjans de comunicació.

0
Arcadi Navarro

© M. Lorenzo La natura és alguna cosa diferent a allò que tractaren de fer-nos creure des del paradís terrenal o l’arca de Noè. Aquesta

0