Planeta amazònia

exposicio

El 28 de setembre es va inaugurar al Jardí Botànic de la Universitat de València l’exposició «Planeta Amazònia», patrocinada per Obra Social Caja Madrid.

Va inaugurar l’acte Trinidad Ibáñez, directora de la Zona Levante Centro de Caja Madrid, qui va destacar la labor educativa de l’exposició que, amb caràcter científic, vol oferir al públic una porció d’aquest «Planeta Amazònia», però amb una funció pedagògica important, ja que va dirigida de manera especial als escolars. Per treballar i refermar coneixements, Caja Madrid ha editat un material didàctic per als centres educatius i per als alumnes que assisteixen a l’exposició. La finalitat d’aquests materials és la de reforçar la presa de consciència d’aquesta proposta a l’hora d’analitzar tant els beneficis que ens proporciona aquesta zona del Planeta com la problemàtica que pateix actualment.

Antoni Aguilella, director del Jardí Botànic, va destacar que és una gran satisfacció mantenir aquest tipus de relació amb aquesta entitat, ja que aquestes activitats permeten dinamitzar les directrius del Jardí d’oferir exposicions que tracten de diversos aspectes de la natura. També va afegir Aguilella que no es tracta d’una exposició més sobre aquesta selva: mai no n’hi ha prou, d’exposicions sobre l’Amazònia, perquè és la zona més important del món quant a biodiversitat, on es troba la major part de la riquesa biològica del planeta. Va finalitzar la seua intervenció fent referència a unes dades sobre uns estudis realitzats als estrats superiors de les selves amazòniques, sobre el recompte del nombre d’espècies trobades. En l’actualitat al planeta es coneixen 1.400.000 espècies, si extrapolem el nombre d’espècies noves trobades en aquests estrats a la resta de la Terra, el nombre d’espècies seria de 30 milions, quasi 30 vegades més de les identificades fins ara. Aquestes dades són importants per ajudar-nos a entendre i valorar la necessitat de salvaguardar aquesta riquesa natural que significa la selva amazònica i la seua gran repercussió en el comportament global de l’atmosfera i en tot el que significa per a la vida en el planeta. Per concloure, i des­prés de donar les gràcies a tots els assistents, la monitora Nancy Mora féu una breu i precisa explicació dels as­­pectes més destacats de l’exposició.

«No es tracta d’una exposició més sobre aquesta selva»

D’esquerra a dreta, Trinidad Ibáñez, Antoni Aguilella i Rafael Gil, vicerector de Cultura de la Universitat de València. / O. Ibàñez

Olga Ibàñez i Pepa Rey. Gabinet de Didàctica del Jardí Botànic, Universitat de València.
© Mètode 47, Tardor 2005.

© Mètode 2014 - 47. Del natural - Tardor 2005
RELATED ARTICLES