Editorial núm. 82

La ciència i la literatura han viscut en relació permanent. Les descobertes, els invents, han trobat ressò en les narracions més extraordinàries. De la mateixa manera, novel·listes i poetes han esperonat la ciència en diverses ocasions amb les seues històries de ficció. Però com en tota interacció, aquest contacte també ha tingut moments de divisió i conflicte, tal i com recorda el concepte de «les dues cultures», encunyat per Charles P. Snow. Tot i això, la ciència i la literatura han esdevingut companyes de viatge en nombrosos moments. La novel·la ha estat i és un potent vehicle de divulgació de la ciència; a més a més, ha permès reflexionar a bastament tant pel que fa a les potencialitats dels avenços científics i tecnològics com pels perills que podria comportar un incontrolat fervor científic.

En el present monogràfic, coordinat per l’historiador de la ciència i investigador Pasqual Bernat, s’aborden algunes d’aquestes qüestions des de diverses perspectives. Hi trobem reflexions més generals sobre les influències entre ciència, científics i tecnologia en la literatura, però també aspectes més concrets, com el paper que la ciència va tenir en l’obra d’autors com Poe i Verne, les interrelacions entre literatura i neurociència, o el paper destacat que representen la tecnologia i la robòtica en la ciència-ficció. En aquest número, per tant, trobem cièn-cia i literatura, però també l’art a través de les obres de Miguel Calatayud, reconegut i premiat -il·lustrador. Aquesta confluència esdevé, una vegada més, mostra inequívoca que la cultura difícilment es pot compartimentar.

Igualment, en aquest número trobem una entrevista al premi Nobel de Medicina Randy Schekman, qui incideix en les crítiques a les revistes científiques com NatureCellScience i al sistema d’avaluació acadèmic basat en el factor d’impacte. D’altra banda, ens acostem a temes com la recuperació del primer genoma mesolític i el paper de la biologia en el perfil del maltractador. De la mateixa manera, recuperem la figura de Matthew Fontaine Maury i el seu paper en l’establiment de patrons de navegació que permeteren arribar al punt de destinació de manera més eficient. En definitiva, un acostament al coneixement des de la diversitat que ens permet, una vegada més, construir múltiples espais d’encontre.

Martí Domínguez. Director de Mètode.
© Mètode 82, Estiu 2014.

© Mètode 2014 - 82. Encontres - Estiu 2014