Editorial núm. 54

«Tinc la impressió (correcta o incorrecta) que els arguments dirigits directament contra el cristianisme i el teisme manquen pràcticament d’efecte sobre el públic, i que la llibertat de pensament es veurà millor servida per una gradual elevació de la comprensió humana que acompanya el desenvolupament de la ciència. Per tant, sempre he evitat escriure sobre la religió i m’he circumscrit a la ciència.»

Charles Darwin, carta a Karl Marx, 1880

«L’experiència més bella i profunda que pot tenir un home és el sentiment del misteriós. És el principi subjacent de la religió, així com de tota empresa seriosa en l’art i en la ciència. Aquell qui mai no ha tingut aquesta experiència em sembla, si no mort, almenys cec.»

Albert Einstein

I sens dubte això resulta sorprenent. «Crec en el Déu de Spinoza que es manifesta en l’ordenada harmonia del que existeix, no en un Déu que es preocupa del destí i de les accions dels éssers humans», indica en un altre comentari. Però, en definitiva, amb totes les consideracions que vulgueu, Einstein «creia». En aquest monogràfic de Mètode, coordinat pel professor Francisco Pelayo, amb la seua habitual cura i sensibilitat, ens encarem amb aquesta espinosa qüestió de les relacions entre ciència i religió. És possible conciliar-les? És factible una coexistència? Perquè el ressorgir del fanatisme religiós està arraconant la ciència i el pensament racionalista en bona part del món. Els moviments creacionistes són cada vegada més virulents als Estats Units d’Amèrica i a molts països d’Europa. I els llibres denunciant les impostures de la religió són cada colp més contundents: des de Michael Ruse fins a Richard Dawkins. Tot això es debat en aquest número de Mètode, acompanyat de les propostes artístiques de Manuel Boix i Antonio Barroso. De veres la ciència sense la religió és coixa? És innat a l’home el sentiment místic o misteriós? Per a Einstein, aquell que no ha tingut mai aquesta experiència és quasi mort. Podrà algun dia ocupar la ciència el lloc de la religió, com es pensava Charles Darwin?

Martí Domínguez. Director de Mètode.
© Mètode 54, Estiu 2007.

Editorial núm. 54

© Mètode 2012 - 54. L'espècie mística - Estiu 2007