«Bases para el manejo y control de ‘Arundo donax L.’ (Caña común)», de V. Deltoro Torró, J. Jiménez Ruiz i X. M. Vilán Fragueiro

101-78

«Amb paciència i una canya, tot s’apanya.» Aquesta dita popular il·lustra de manera precisa el que ha significat la canya i les seues utilitats. Us convide a descobrir la riquesa cultural que gira des d’antic al voltant d’aquesta planta amb el Costumari botànic de Joan Pellicer. Des de la consideració com a planta vivificadora i senyal de reialesa fins a l’artesania elemental de les coses necessà-ries i les aplicacions curatives. Tot aquest aprofitament obligava a un consum permanent que mantenia les dimensions del canyar. Però, amb els temps, les aplica-cions anaven quedant oblidades o substituïdes per altres productes comercials. La demanda va anar minvant i també les activitats periòdiques de sega i aprofitament. Així, en un termini relativament curt, els canyars, manipulats amb tanta cura durant mil·lennis, quedaven abandonats i alhora, lliures per anar ocupant sense mesura els ambients humits que li són més favorables.

Aquesta proliferació descontrolada s’ha convertit en una greu amenaça per als ecosistemes d’aigua dolça, que també està provocant greus problemes econòmics i de seguretat. La densa ocupació de les riberes multiplica els efectes devastadors de les pluges torrencials quan les restes arrossegades per les aigües s’acumulen en els ponts i estretaments dels caixers dels rius i barrancs, cosa que dificulta el desaigüe natural.

Com ha canviat la història en tan poc de temps per a aquesta planta: d’espècie arrelada en la cultura popular a ser assenyalada entre els cent organismes invasors més perjudicial del món.

Aquesta situació exigeix mesures efectives que canvien la tendència expansiva d’aquesta i d’altres espècies exòtiques invasores. Per aconseguir-ho és necessari desenvolupar projectes que avaluen científicament els resultats de les diferents metodologies possibles per solucionar el problema. Aquest manual tècnic compleix perfectament aquesta condició i ens presenta un treball que, a més de revisar els aspectes biològics i exposar els greus problemes ecològics que generen les formacions dominades per la canya, ens ofereix una anàlisi sistematitzada de les diferents metodologies per al control i eradicació dels canyars. El document redactat pels equips de treball de les direccions generals de Medi Natural (Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient) i de l’Aigua (Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient) és una síntesi dels resultats obtinguts amb les diferents experiències desenvolupades durant quatre anys. Cadascuna d’elles és analitzada des de perspectives ecològiques, tècniques i econòmiques. Totes aquestes dades contrastades ofereixen als gestors del medi natural una base metodològica molt ben documentada per desenvolupar projectes orientats al control dels canyars. Per afavorir-ne l’ús, a més de l’edició en paper, el manual s’ofereix de manera gratuïta en la web de la Conselleria.

Sens dubte, aquest manual té tots els elements per convertir-se en un text de referència per abordar qualsevol projecte de control i eradicació del canyars i per tractar de forma experimental la problemàtica de les espècies invasores.

Simón Fos Martín. Doctor en Biologia. VAERSA, Generalitat Valenciana.
© Mètode 78, Estiu 2013.

 

Bases para el
manejo y control de Arundo donax L.
(Caña común)
V. Deltoro Torró, J. Jiménez Ruiz i X. M. Vilán Fragueiro
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana. València, 2012. 75 pàgines.

© Mètode 2013 - 78. La llum de l'evolució - Estiu 2013
Doctor en Ciències Biològiques. Liquenòleg de formació, treballa a VAERSA com assessor tècnic del Servei de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana en temes de conservació de flora i Xarxa Natura 2000.