«Imágenes del cosmos», de John D. Barrow

110-64

Imágenes del cosmos. Las mejores imágenes de la historia de la ciencia. / John D. Barrow. Paidós Ibérica. Barcelona, 2009. 543 pàgines.

La ciència del segle xxi no es concep sense imatges. Actualment és impensable presentar al públic general cap resultat científic si no va acompanyat de material gràfic que el faça atractiu i comprensible. De fet, les visualitzacions de les dades científiques, com les imatges o les gràfiques, poden comunicar fins i tot més que el text que les acompanya, d’una manera quasi immediata i en un espai molt reduït, convertint-se així en una eina essencial per als científics actuals. Aquesta «revolució» és la que ha motivat la publicació del llibre Imágenes del cosmos. Las mejores imágenes de la historia de la ciencia, una interessantíssima compilació d’imatges que han estat rellevants al llarg de la història de la ciència i que il·lustra magistralment el poder de les imatges en el món científic.

Ens endinsa en aquest fascinant univers el popular cosmòleg John D. Barrow, premi Templeton en 2006 i autor de nombroses obres de divulgació científica com Pi in the Sky: Counting, Thinking, and Being; The Artful Universe: The Cosmic Source of Human Creativity; The Constants of Nature: The Numbers that Encode the Deepest Secrets of the Universe o 100 Essential Things You Didn’t Know You Didn’t Know.

En Imágenes del cosmos. Las mejores imágenes de la historia de la ciencia, John D. Barrow comprèn un ampli espectre de sabers científics, començant per l’astronomia, on resulta òbvia la importància de les imatges, seguint amb qüestions de biologia, paleontologia, geologia, matemàtiques o física fonamental, on també han estat crucials per a l’avenç científic. Aquesta edició ens permet, a més, gaudir d’algunes d’aquestes imatges impreses a tot color en làmines distribuïdes pel llibre.

És important notar que la imatge s’entén dins d’aquest context en un sentit ampli, incloent-hi diagrames i gràfiques que van permetre visualitzar, i amb això comprendre, conceptes i resultats científics que van impulsar un avenç important en alguna disciplina de la ciència.

John D. Barrow introdueix les imatges en capítols breus on, a més d’oferir una senzilla explicació de la ciència relacionada amb la imatge en particular, presta atenció també a l’entorn social, geogràfic, històric i científic en què va aparèixer. Moltes vegades, la imatge original es complementa per altres més recents que han permès aprofundir en el nostre coneixement sobre la matèria en qüestió. El text s’acompanya d’un gran nombre de notes incloses per l’autor, amb anècdotes, històries o referències que n’enriqueixen el contingut i permeten aprofundir en el tema al lector interessat.

L’estil fresc, amable i simpàtic de Barrow amera tot el llibre, com també la capacitat per a explicar clarament conceptes que a priori resulten foscos, confusos o molt complexos, de manera que el lector se sent en tot moment molt ben acompanyat al llarg del seu viatge per les Imágenes del cosmos.

 

 

 

© Mètode 2011 - 64. La mirada de Galileu - Número 64. Hivern 2009/10

Observatori Astronòmic de la Universitat de València.