La importància de reciclar

Un arbre de quinze anys equival a 800 bosses de paper. Els diaris del diumenge, a 50.000 arbres. Tot paper. En aquest número de Mètode volem proposar-vos una reflexió sobre el nostre comportament en el planeta. En la nostra vida quotidiana utilitzem moltes i diverses coses, i algunes d’elles tenen un preu alt per a la salut de la terra. Però la tecnologia i la ciència que tenim al nostre abast ens han proporcionat una solució que molt sovint oblidem: és el reciclatge. No només el paper, també altres materials, com el vidre, llaunes o piles, poden recuperar part de la seua utilitat o transformar-se. Tot un repte per a la tècnica i la ciència.

Combinant diversos materials reciclats també podem elaborar tot tipus d’elements decoratius, com aquestes particulars flors de plàstic.

Amb aquesta activitat volem contribuir a fer del planeta un lloc per a viure més net i més verd, allò que diem sostenible. Us proposem fer un contenidor de recollida selectiva de fem: vidre, paper plàstic i llaunes, o el que cadascú de vosaltres desitgeu. Com a curiositat, us direm que la quantitat de llaunes recuperades durant l’any 2001 significa tres vegades la distància de la Terra a la Lluna. Cal reciclar, doncs.

«Amb aquesta activitat volem contribuir a fer del planeta un lloc per viure més net i més verd, allò que diem sostenible»

Cada material a reciclar té assignat un color. Es tracta d’una convenció universal que podem trobar pertot arreu. Aquesta repetició de colors i símbols ens ajuda a entendre més fàcilment per a què serveix cada contenidor. Ocorre com als senyals de trànsit, que també repeteixen forma i color, i tenen un significat universal.

Així, per als diferents materials que volem reciclar tenim els següents colors: verd per al vidre, el groc del plàstic, el blau del paper i com a quart podeu posar roig per a les llaunes. També podeu utilitzar un logo o símbol per a les bosses. La coloració facilita el treball, ja que el tenim codificat al cervell, i podem fer-ho sense pensar, és a dir, mecanitzat.

El contenidor de residus selectiu ajudarà els més menuts a acostar-se a la pràctica del reciclatge, una activitat necessària per aconseguir un desenvolupament sostenible.

Activitat

Nom: Fer un contenidor de residus selectiu.

Nivell: Dificultat mínima, interès màxim.

Materials:
– Una caixa gran de cartró.
– Bosses de fem de colors (verd, groc, blau i roig o marró o negre).
– Estissores o cúter.

Procediment: En primer lloc cal retallar la caixa en dos trossos iguals, seguint la línia roja del dibuix. Després els unirem d’acord al dibuix, de manera que ens queden com si fóra una creu. Per últim farem a cadascuna de les cares uns retalls o mosses per enganxar les bosses.

Llista de productes reciclables amb els seus símbols i colors associats corresponents. Als requadres podem observar també com ajudarem el medi ambient si reciclem aquests materials.

© Mètode 2007 - 52. Endèmics - Hivern 2006/07

El Gabinet de Didàctica del Jardí Botànic de la Universitat de València el componen Mª José Carrau, Pepa Rey i Olga Ibáñez.