Cristina Llopis-Belenguer

Investigadora de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (Espanya). Llicenciada en Biologia i Màster en Biodiversitat: Conservació i Evolució. Actualment desenvolupa una tesi doctoral sobre la diversitat funcional i filogenètica en comunitats de paràsits de peixos, amb un contracte predoctoral (ACIF/2016/374) finançat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana i el Fons Social Europeu (FSE).

Els índexs tradicionals de diversitat (principalment riquesa, abundància i equitativitat d’espècies) han estat altament reveladors per al seguiment de processos en comunitats i ecosistemes en ecologia moderna.
0