Juan Antonio Balbuena

Investigador de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (Espanya) i doctor en Biologia. Sota un enfocament ecologicoevolutiu, estudia les relacions paràsit-hoste i altres associacions de simbionts, des del punt de vista de la cofilogènia, ecologia de comunitats de paràsits, i les relacions filogenètiques i evolutives del gènere Ligophorus.

No posts were found.