Juan Jiménez Pérez

Doctor en Ciències Biològiques. Cap del Servei de Vida Silvestre. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana.

Conservació de la natura

Les competències administratives per a la conservació de la naturalesa a Espanya es troben majoritàriament transferides a les comunitats autònomes. En el cas de la Comunitat Valenciana, el Reial Decret 2365/1984, de 8 de febrer, va concretar aquest traspàs de competències.
0

La desaparició de la Llúdria als ecosistemes fluvials valencians. El perqué i les possibles solucions per frenar-ho, en aquesta article.
0