Manel Traver

Professor associat del departament de Didàctica de les Cièn­cies. Universitat de València.

Arthur C Clarke

La ciència i la tecnologia s'han vist reflectides en nombroses obres ben conegudes i representatives de la literatura universal.
0

Des de finals dels anys 80 es constata un baix interès dels estudiants per l’aprenentatge de les ciències, en especial, per la física i

0