Jordi Solbes

Doctor en Física i catedràtic d’universitat de Didàctica de les Ciències Experimentals de la Universitat de València (Espanya). Ha dirigit quinze tesis doctorals. Investiga en didàctica de la física, en educació sobre ciència, tecnologia i societat i en formació del professorat de ciències. Ha publicat més de cent articles en revistes indexades.

«Persiguiendo a Einstein» es un llibre per a aquells que pensen que la física moderna és molt difícil.
0
pseudociències

La conclusió general que hem obtingut en el present treball és que les pseudociències esmentades tenen un nivell d’acceptació bastant important entre els futurs docents de ciències, igual com ocorre en la societat.
0
93a-82

Normalment la neurociència ens parla de la memòria, l’atenció, les emocions, etc., ingredients bàsics de l’aprenentatge individual, però

0
Arthur C Clarke

La ciència i la tecnologia s'han vist reflectides en nombroses obres ben conegudes i representatives de la literatura universal.
0
92-74

Defensar la ciència dintre de la raó és el llibre més interessant i complet que he llegit sobre filosofia de la

0
08-66

Radiacions és una paraula que avui provoca actituds de precaució, de rebuig o fins i tot de por. Els

0

[caption id="attachment_491" align="alignleft" width="200"] Una ecuación y un gato. Schrödinger Jesús Navarro Faus Nivola. / Tres Cantos, Madrid, 2009. 240 pàgines.[/caption] Schrödinger és un científic

0

Des de finals dels anys 80 es constata un baix interès dels estudiants per l’aprenentatge de les ciències, en especial, per la física i

0