Pau Carazo
Professor de Zoologia de la Universitat de València i investigador de l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (Espanya). Doctor en Etologia, ha treballat fonamentalment en l'estudi de l'evolució de l'envelliment i la comunicació animal, i a entendre el paper que representa l'ecologia en la selecció i el conflicte sexual.

«La clau per començar a respondre a aquest enigma evolutiu la trobem en l’estudi de nadons humans en etapes preverbals», explica Pau Carazo en aquest article.

0