Salman Hussain

Director de la Unitat d’Economia dels Serveis Ecosis­tèmics (TEEB) i coordinador general de la Unitat dels Serveis Ecosistèmics del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP), Ginebra (Suïssa). Abans d’unir-se a la UNEP, va ser director del programa de Màster d’Economia Ecològica de la Universitat d’Edimburg (Regne Unit).

covid-19 i canvi climàtic

El coronavirus ha suposat una aturada de l'activitat econòmica i de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, però si no es prenen mesures, en acabar la crisi actual, les emissions tornaran al seu camí habitual.
0