Simi Thambi

Consultora tècnica de la Unitat d’Economia dels Serveis Ecosistèmics (TEEB) del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP), Nova Delhi (Índia). Abans d’unir-se a la UNEP, va treballar per a l’Institut Nacional per a la Transformació de l’Índia (NITI Aayog) i el Ministeri de Medi Ambient, Boscos i Canvi Climàtic de la Índia. És doctora en Economia Internacional per la Universitat Nacional de Yokohama (Japó).

covid-19 i canvi climàtic

El coronavirus ha suposat una aturada de l'activitat econòmica i de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, però si no es prenen mesures, en acabar la crisi actual, les emissions tornaran al seu camí habitual.
0