Xavier Ferré

Historiador. Universitat Rovira i Virgili.

«Ciència, diners i política», de Dominique Pestre

[caption id="attachment_4743" align="alignleft" width="200"] Ciència, diners  i política Dominique Pestre Traducció de Josep Batalla i Josep Hereu. Obrador Edèndum. Santa Coloma de Queralt, 2008.

0
108-65

La dialèctica entre ciència i política i la contraposició entre ciència i pseudociència s’estableixen perquè la recerca no

0
«Cartografia històrica dels Països Catalans», de Vicenç M. Rosselló i Verger

La construcció social de la realitat esdevé, també, matèria de la geografia i de la seva expressió analítica espacial: la cartografia. Cada comunitat cultural concreta representacions historitzades sobre la seva evolució geohistòrica a través dels vectors cartesians d’espai i de temps.
0