Us mostrem els problemes de la garrofera valenciana, condemnada a l'extinció, degut a la minva en hectàrees de cultiu d'aquesta espècie al territori valencià
0

Us mostrem una de les espècies més conegudes del secà valencià: la garrofera. Expliquem la seua història, l'origen i les seues propietats.
0

 «Hi ha proves que indiquen que Nietzsche passà per les tres etapes de la sífilis: el xancre de la sífilis primària; febre i dolor de la sífilis secundàriai la temuda tercera fase:

0

“No pretenem fer una anàlisi detallada de la presència de l’astronomia en la poesia, sinó només apuntar algunes de les perspectives des de les quals la poesia contempla l’astronomia". Joan Maragall,

0

El passat de la filosofia la recorda com una font essencial de coneixement. Però quin es el present d'aquesta? hui dia no pot viure deslligada de la ciència.
0
1 2 3