Bellesa i natura

En un món on sembla que el millor seria passar-hi desapercebut, molts organismes exhibeixen impúdicament la seua bellesa. Podria fins i tot dir-se que estem envoltats de bellesa. Una bellesa diversa i aclaparadora que inspira artistes i enginyers, i que els científics han tractat d’estudiar i comprendre, i encara continuen fent-ho.

En aquest número de Mètode veurem com la ciència ha buscat les causes evolutives de la bellesa sexual en el procés d’elecció de parella i d’autoperpetuació, adoptant necessàriament el punt de vista de cada organisme i estudiant com es percep la bellesa espècie a espècie. Tal com ens recorda la cèlebre frase, atribuïda a diverses figures del món de la literatura, la bellesa és als ulls de qui mira.

En les contribucions d’aquest monogràfic s’apel·larà als sentits, a la percepció sensorial, i més encara, a la comunicació i a la integració d’aquesta informació que els organismes dotats de sistema nerviós som capaços de fer. Els treballs ací exposats tenen dues clares vessants. D’una banda, ens apropem a la bellesa sexual, a les seues causes i conseqüències al món animal, i hi trobem explicacions mecanicistes i evolutives des de diferents perspectives, incloent-hi filosòfiques, sociològiques, etològiques i neurològiques. Respecte d’aquestes darreres, es reconeix que la funció del sistema nerviós consisteix a crear, mantenir i modificar associacions neuronals que propicien, en última instància, la supervivència i reproducció. Però a més, el cervell és capaç també d’apreciar qualitats dels objectes percebuts que procuren una sensació de plaer o un sentiment de satisfacció. Per això completem el monogràfic amb reflexions sobre les relacions entre natura, bellesa i art.

Quina importància té la bellesa en l’elecció entre opcions? Com es pot influir en la percepció de la bellesa? Com de fiables són els senyals de bellesa? Quines són les conseqüències dels estàndards de bellesa per a la societat humana?

© Mètode 2022 - 115. Bellesa i natura - Volum 4 (2022)

Professora titular d’Ecologia del Departament de Microbiologia i Ecologia i membre del Laboratori d’Ecologia Evolutiva de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE) de la Universitat de València (Espanya), on forma part de l’equip directiu. A les seues investigacions utilitza espècies model del zooplàncton per respondre qüestions relacionades amb els processos evolutius i els compromisos ecològics en ambients mediterranis. 

Professor titular d’Ecologia del Departament de Microbiologia i Ecologia i investigador de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE) de la Universitat de València (Espanya). Forma part del Laboratori d’Ecologia Evolutiva de l’ICBiBE, la investigació del qual se centra en estudis d’ecologia evolutiva i ecologia de poblacions de microorganismes aquàtics, en concret, en l’anàlisi demogràfica, genètica i ecològica del zooplàncton. Entre els seus interessos científics destaquen l’adaptació dels cicles vitals dels rotífers a ambients variables, els processos mediadors de la coexistència d’espècies competidores, la diferenciació poblacional i especiació, la latència com a estratègia de dispersió en l’espai i en el temps i els processos evolutius que mantenen la reproducció sexual en les poblacions.