Raquel Ortells

Professora contractada doctora del Departament de Microbiologia i Ecologia i investigadora i subdirectora de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE) de la Universitat de València (Espanya). Forma part del Laboratori d’Ecologia Evolutiva de l’ICBiBE, la investigació del qual se centra en estudis d’ecologia evolutiva i ecologia de poblacions de microorganismes aquàtics, en concret, en l’anàlisi demogràfica, genètica i ecològica del zooplàncton. Entre els seus interessos científics destaquen l’adaptació dels cicles vitals dels rotífers a ambients variables, els processos mediadors de la coexistència d’espècies competidores, la diferenciació poblacional i especiació, la latència com a estratègia de dispersió en l’espai i en el temps i els processos evolutius que mantenen la reproducció sexual en les poblacions. Correu: [email protected]

L’estudi de l’evolució enfront de la incertesa ambiental és crucial per a entendre la diversitat biològica, ja que diversificar les estratègies de vida és clau per a sobreviure i reproduir-se en un ambient incert.
0

Aquest llibre està dedicat a comprendre la immensa varie­tat d’estètiques sexuals i comportaments de festeig al regne animal, com apareixen i per a què.
0
102cat-83

Qui no ha intentat dibuixar el seu arbre genealògic, preguntant a pares, avis i cosines llunyanes? Normalment ens

0
102b-75

Sóc especialment sensible als diàlegs destrellatats en què es transformen a vegades les discussions científiques que, encara que parlen del

0