Protegim les tortugues autòctones

Projecte Emys és una iniciativa de voluntariat d'Acció Ecologista-Agrò

Ejemplar Mauremys leprosa

El Projecte Emys és una iniciativa de ciència ciutadana que l’associació Acció Ecologista-Agró va posar en marxa l’any 2010. El seu objectiu és localitzar, estudiar, protegir i conservar poblacions de tortugues autòctones. Concretament, la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la tortuga d’aigua ibèrica (Mauremys leprosa), donada la forta regressió que han patit les últimes dècades. A través de la participació de voluntaris, el projecte fa censos en diversos aiguamolls per a fer un seguiment de l’estat d’aquestes dues espècies protegides i reintrodueix exemplars per a reforçar les seues poblacions.

«Avui, catorze anys després, ja són quinze les zones mostrejades», destaca Ramón Royo, responsable del projecte a la Marjal d’Almenara. Acció Ecologista-Agró, amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, va començar la iniciativa en el Tancat de la Pipa a l’Albufera de València i, donat l’èxit que va tindre, des de llavors el projecte ha anat ampliant el seu camp d’actuació a altres aiguamolls, rius i barrancs del territori valencià fins a convertir-se en el major voluntariat ambiental de la Comunitat Valenciana.

Quines són les amenaces per a les nostres tortugues?

«La població d’Emys orbicularis i Mauremys leprosa ha mostrat fluctuacions significatives en els últims anys», explica Andrea Márquez Escamilla, coordinadora del projecte Emys. Les dues espècies objecte de seguiment en la iniciativa es troben amenaçades en l’actualitat per la destrucció i degradació del seu hàbitat a conseqüència de l’ocupació urbanística, les transformacions agrícoles, la contaminació de l’aigua, l’ús massiu d’agroquímics i la introducció d’espècies exòtiques invasores com, per exemple, la tortuga de Florida (Trachemys scripta).

Els voluntaris sèniors també col·laboren en el projecte amb investigadors d’altres països i retiren ous de tortuga de Florida (espècie invasora) del medi natural per a dur a terme la recerca. /Foto: Ramón Royo.

La tortuga d’estany està catalogada com a espècie en perill d’extinció segons el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçada mentre que la tortuga d’aigua ibèrica té una major presència en les masses d’aigua dolça, encara que també està amenaçada. «En 2023 es van registrar deu individus de Mauremys leprosa en àrees com els Estanys d’Almenara i la Finca de Penya, mostrant una lleugera estabilitat en comparació amb anys anteriors», informa Márquez.

Els exemplars autòctons capturats es mesuren i es marquen per al seu seguiment. En la imatge, un investigador mesura la closca d’una tortuga Emys orbicularis. /Foto: Acció Ecologista-Agró.

«El comerç legal de fauna silvestre continua sent permés i representa una amenaça significativa per a la biodiversitat i l’equilibri ecològic», denúncia la coordinadora. La difusió del missatge de no comprar i no alliberar animals al medi natural és fonamental per a abordar aquest problema de manera efectiva. «Cada vegada hi ha més gent conscienciada, les invasores ja no se solten al medi natural, sinó que ens avisen per a entregar-nos-les», explica Ramón Royo. Per a millorar en aquest objectiu, és essencial la col·laboració entre organitzacions dedicades a la conservació, mitjans de comunicació i la comunitat per a generar consciència sobre els perills del comerç de fauna salvatge i promoure pràctiques responsables entre la ciutadania. I, afegeix Márquez: «A més de la difusió, és important implementar mesures educatives i legals que descoratgen el comerç d’espècies i promoguen la protecció de la fauna autòctona».

La ciutadania i el seu paper en la conservació

Totes les persones que col·laboren i formen part del Projecte Emys reben formació per a la manipulació dels animals i per al tractament posterior de dades, participant en la seua captura i la presa de mesures dels exemplars. «Fem una incisió en la closca que correspon amb un codi numèric fàcilment identificable» explica Royo. A més, els voluntaris trien un nom per a les tortugues recuperades i fomentar així la curiositat pel seguiment de l’estat dels animals en futures campanyes. Els esforços de conservació, com la reintroducció d’exemplars criats en captivitat i el treball d’educació ambiental dirigit a la ciutadania per a dissuadir de la compra de fauna salvatge i potencial alliberament d’aquestes espècies al medi natural, són essencials per a millorar les perspectives d’aquestes tortugues autòctones. La col·laboració amb ajuntaments i el suport de la Generalitat Valenciana, Caixa Popular i el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre La Granja del Saler amb el projecte, permet gestionar i protegir les espècies autòctones i l’ampliació de la iniciativa a noves zones sense mostrejar.

voluntariat ambiental

Els voluntaris aprenen com manipular els animals i participen tant en la seua captura com en la presa de dades per al cens. /Foto: Acció Ecologista-Agró.

Aquest últim any, el Projecte Emys va organitzar una nova sessió formativa i informativa a Carcaixent per a fomentar la participació de nous voluntaris i la identificació de noves àrees d’estudi. No obstant això, moltes zones de mostreig incloses en aquest projecte de ciència ciutadana han patit un gran impacte per factors agreujants com la sequera, la contaminació o l’acció de l’ésser humà. Aquests fenòmens afecten negativament la població de tortugues, ja que, com indica Márquez, «la sequera redueix els hàbitats disponibles, dificultant la supervivència i reproducció d’aquestes espècies». D’igual manera, incideix la coordinadora del projecte: «la contaminació degrada la qualitat de l’aigua i pot portar a la proliferació d’espècies exòtiques que competeixen per recursos i espai, a més de depredar a les tortugues joves i els seus ous».

Mornells captura tortuga

Per a la captura selectiva dels animals, es col·loquen mornells com aquells que s’utilitzen en la pesca d’anguiles, i trampes flotants i semi flotants que es revisen cada dos o tres dies. /Foto: Acció Ecologista-Agró.

En l’actual context de crisi climàtica i amb l’augment de la conscienciació de la població per la cura del nostre entorn, la participació ciutadana en projectes de conservació ambiental, com el Projecte Emys, «ha experimentat una evolució a millor en els últims anys», emfatitza Andrea Márquez. «Ja són catorze anys del projecte i cada vegada participa més gent, és un voluntariat obert a tot el públic on tots poden participar», afegeix Ramón Royo. Aquest fet és de gran importància, ja que, sense les persones voluntàries compromeses amb la causa, projectes així no serien possibles. El projecte treballa la sensibilització orientada a la prevenció de la compra d’animals i el respecte cap a la resta d’espècies amb les quals compartim espai i que exerceixen un paper clau en el manteniment de l’equilibri dels diferents ecosistemes que habitem. En definitiva, el creixement continu en la participació comunitària en projectes de ciència ciutadana com aquest, és fonamental per a abordar els desafiaments ambientals als quals ens enfrontem i que seran majors en un futur pròxim.

© Mètode 2024
POST TAGS:
Graduada en Biotecnologia i estudiant del Màster Universitari en Biodiversitat: Conservació i Evolució de la Universitat de València.