Fer visible la Universitat

Esteban Morcillo

Imatge de TAU. Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València

Entre els objectius prioritaris de la Universitat de València hi ha el de fomentar una recerca de prestigi i d’impacte internacionals que puga contribuir al desenvolupament de la nostra societat. La publicació dels resultats de la investigació cada vegada més ha d’estar sotmesa a uns estàndards d’avaluació i d’edició que en garantesquen la qualitat.

Amb vora 3.000 articles publicats en revistes d’impacte pels seus professors i investigadors, és evident l’esforç que fa la Universitat de València perquè la seua investigació es difonga en les revistes científiques de major projecció, un segell de garantia de la qualitat de la recerca que es fa en la nostra institució. En àrees com la química, la Universitat de València és la segona universitat espanyola en nombre d’articles científics i els nostres grups de recerca de física o astronomia participen en xarxes internacionals de recerca capdavanteres.

Però l’impacte de la producció científica d’una universitat també s’ha de mesurar pel prestigi de les seues publicacions, la qual cosa implica garantir una sèrie d’estàndards exigents a l’hora de publicar una revista. Estàndards que requereixen un sistema de revisió dels articles que prioritze la qualitat i el rigor dels continguts, la independència dels revisors i la transparència de tot el procés editorial, basant-se en el compromís ètic de l’editor. En aquest sentit, cal assenyalar el camí que va emprendre, fa ara tres anys, la revista Mètode amb la creació i impuls de la publicació en anglès Mètode Science Studies Journal, esforç que ara veu recompensat amb la inclusió de la publicació en l’índex Scopus, una de les bases de dades internacionals més prestigioses sobre continguts d’investigació científica.

«Si hi ha alguna cosa que ‘Mètode’ ha demostrat al llarg de tots aquests anys és que la investigació científica es pot transmetre d’una manera diferent»

Els revisors de Scopus han destacat que aquesta no és una revista científica a ús i costum. Si hi ha alguna cosa que Mètode ha demostrat al llarg de tots aquests anys és que la investigació científica es pot transmetre d’una manera diferent, on el rigor i la qualitat dels continguts és compatible amb l’edició acurada i atractiva. Una revista oberta a tots els camps de la ciència, que sempre ha tingut vocació universal, però que des de fa tres anys ha realitzat un important esforç per obrir les seues pàgines a investigadors de l’àmbit internacional i per diversificar l’abast del seus continguts per dotar-los de major rigor i caràcter acadèmics.

Mètode Science Studies Journal ja forma part de directoris i bases de dades nacionals i internacionals, com Latindex, ERIH Plus o DOAJ. La revista ha apostat fermament per l’accés obert dels seus continguts a través de la web, conscient de la responsabilitat d’una universitat pública de comunicar la ciència i així revertir la inversió que la societat realitza.

Fa ara set anys destacava en aquestes planes, aleshores com a vicerector d’investigació i política científica, la importància de Mètode a l’hora de comunicar la tasca que realitzem des de l’àmbit universitari. I per subratllar-ho citava el filòsof George Berkeley: «esse est percipi» o «existir és ser percebut». Una màxima que podem aplicar també en l’àmbit de la recerca. És un deure de la Universitat no només difondre la nostra recerca en el format d’articles científics, sinó també impulsar fórmules de qualitat, de rigor i d’innovació per fer arribar la investigació i els seus resultats a un públic el més ampli i divers possible. I Mètode en aquest sentit s’ha sabut consolidar, gràcies a la magnífica tasca realitzada pel seu director, Martí Domínguez, i per tot el seu equip de redacció, com un referent de la comunicació de la ciència, al temps que ha fet el pas per convertir-se també en un espai de difusió de la recerca i de reflexió sobre tots els àmbits de la ciència. Un espai on fer visible tota aquesta tasca que fem des de la Universitat, i així esdevenir no només un pont entre ciència i societat sinó també un pont entre els diferents camps de la ciència.

© Mètode 2016 - 89. Els secrets del cervell - Primavera 2016

Rector de la Universitat de València.