Transmetre l’esperit de la ciència

3-82

La carrera professional científica requereix anys de formació i de dedicació, però també aporta enriquiment intel·lectual i satisfacció. Necessita d’una planificació perquè el procés siga continu i puga desenvolupar-se de manera eficient, començant amb la vinculació de la docència i la investigació en l’àmbit universitari. 

La crisi econòmica ha tingut un gran impacte en tots els nivells de la nostra societat. També en la ciència. Des del 2009, la inversió ha baixat un 36 % en aquest àmbit, la qual cosa es tradueix en 3.500 milions d’euros menys destinats a la investigació i la innovació. Així ho denunciava a final de maig l’Assemblea General de Ciència, composta per professors i investigadors d’universitats, spin-offs i centres d’investigació espanyols. Un fet molt preocupant, no sols per la manera com la manca d’inversió repercutirà en la nostra eixida de la crisi com a país, sinó per la manera com es des­envoluparan les vocacions científiques. La formació d’investigadors és fonamental per al possible progrés de la ciència i la disminució en el nombre de beques, contractes i oportunitats laborals ha incidit de manera dramàtica i ha endarrerit significativament tant els actors del procés com la societat en el seu conjunt. Els vicerectorats de Recerca i Política Científica de la Universitat de València, igual com els d’altres universitats públiques, han iniciat programes propis per a pal·liar en la mesura de les seues possibilitats aquesta situació, però no hi ha prou. 

En un article publicat recentment en la premsa, el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, destacava la necessitat que la universitat pública infonga als joves la importància de l’activitat científica i estimule l’esperit investigador. Davant de la falta d’inversió, les universitats públiques hem de respondre fomentant i apostant pel capital humà, no sols present sinó també futur. La universitat pública exerceix un paper rellevant en el conjunt del sistema d’investigació actual. No és únicament transmissora de coneixement, sinó que també en genera a través de la seua investigació. Potenciar vocacions significa inversió i implantació de polítiques, però també encomanar als més joves l’esperit de la ciència, és a dir, fomentar la curiositat, el saber fer-se preguntes davant d’allò que es desconeix i aplicar les eines i mètodes adequats per a saber contestar-les i resoldre-les.

En aquest sentit, la Universitat de València desenvolupa diverses línies d’actuació amb l’objectiu de potenciar l’interès per la ciència entre els seus estudiants i en la nostra societat. En els estudis actuals de grau hi ha assignatures que inicien en la investigació i en les facultats s’organitzen a més activitats complementàries: congressos, taules redones, col·loquis i conferències amb investigadors rellevants, entre altres. Els màsters aporten una formació més avançada i finalment el doctorat capacita plenament per a realitzar l’activitat investigadora. La Universitat de València també desenvolupa activitats dirigides als més petits, com Expociència o la Setmana de la Ciència i programes amb alumnes de batxillerat. Alguns dels seus centres tenen una gran vocació divulgadora, com el Jardí Botànic, l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència, l’Observatori Astronòmic, la Nau o el Parc Científic, i disposa d’unitats dedicades exclusivament a aquesta tasca com la Càtedra de Divulgació de la Ciència. I, per descomptat, mitjans de comunicació entre els quals destaca la revista Mètode, amb la seua particular aposta per promoure la ciència com a part de la cultura.

En moments com aquest és quan més hem d’apostar per reforçar els llaços entre ciència i societat, perquè sense el suport i reconeixement d’aquesta, la ciència no es recuperarà de les dures conseqüències de la crisi econòmica. En cas contrari, quan per fi superem la crisi ens podem trobar davant d’un panorama desolador en la ciència, sense noves generacions que prenguen el relleu i puguen afrontar els reptes científics del futur, que sense cap dubte en seran molts. 

Pilar Campins Falcó. Vicerectora de Recerca i Política Científica de la Uni­versitat de València.
© Mètode 82, Estiu 2014.

  Miguel Lorenzo

Transmetre l’esperit de la ciència
Transmitir el espíritu de la ciencia

© Mètode 2014 - 82. Encontres - Estiu 2014

Vicerectora d’Investigació i Po­lítica Científica de la Universitat de València.