Carmen Calvo

Una mirada artística a la ciència

A través dels vora 100 números de Mètode, l'art ha estat molt present. Iniciem una sèrie per destacar aquestes col·laboracions recuperant la mirada poètica de l'artista Carmen Calvo.

0
Carmen Calvo. L’étoile a pleuré rose, 2012. Tècnica mixta, 14,5 x 21,5 cm

Carmen Calvo: Una mirada poètica a la ciència

Carmen Calvo, amb el seu treball poètic i desconcertant, s’ha aproximat a la ciència des d’un angle creatiu que els cientifistes més estrictes (la ciència tracta de fets, la poesia, de sentiments!) no aprovarien però que no obstant això ha estat explorat en les càtedres

0

Carmen Calvo

Carmen Calvo és una de les autores més destacades en la renovació del panorama espanyol de la transició. Des dels inicis es va interessar per l’experimentació amb l’aposta per una pintura tridimensional fins passar per tota una sèrie de propostes innovadores que han anat configurant

0