Ana Sion
Investigadora en el Laboratori de Psicofisiología de l’Institut d’In­vestigació Biomèdica de l’Hospital 12 de Octubre (àrea de neurociències-addiccions) de Madrid (Espanya). El seu àmbit d’especialització se centra en l’anàlisi de senyals procedents d’electroencefalogrames i magnetoencefalografia, obtinguts en el context de la dependència de l’alcohol.
alcohol

Els tractaments per a la dependència de l'alcohol amb més èxits són els multidisciplinars, que inclouen dimensions psicològiques, sociològiques i mèdiques. S'ha de considerar la recuperació com la culminació d'un procés de canvi.
0